skupina   B  osobní automobil ____________________

Co můžete řídit:

  • Motorová vozidla s hmotností do 3,5 tuny, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo s hmotností nepřevyšující 750 kg, pokud největší hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3,5 tuny.
  • Vozidla s automatickou převodovkou zařazených do skupiny A1 a všech vozidel zařazených do B1 a AM.
  • Po dosažení věku 21 let opravňuje také k řízení tříkolových vozidel zařazených do skupiny A.

          Minimální věk: 18 let
(Přihlásit se můžete už v 17 letech, ale poslední jízdu můžete mít nejdříve jeden den po 18. narozeninách a teprve poté můžete být přihlášeni ke zkouškám)

________________________________

CENÍK

 

INDIVIDUÁLNÍ KURZ SKUPINY -B-                    15000,- Kč

 

DPLŇKOVÁ JÍZDA                                                 450,- Kč - učební hodina (45 minut )

 

KONDIČNÍ JÍZDA                                                  450,- Kč - učební hodina (45 minut ) držitel ŘP

                                

OPAKOVÁNÍ ZKOUŠEK                                          600,- Kč  jízda  300,- Kč  test          

                 

NEOMLUVENÁ HODINA                                         200,- Kč /  (omluvit 24 hodin předem)

 

NEOMLUVENÉ NEDOSTAVENÍ SE KE ZKOUŠCE    800,- Kč (omluvit minimálně 48 hodin předem)

.

POPLATEK ÚŘADU ZA ZKOUŠKY                          700,- Kč

 

STORNO POPLATEK KURZU                                  500,- Kč 

.                                                                            (+absolvovaný výcvik a výuka, poměrná část)

________________________________

 

                                                            

___________________________________________________

 

Zákony a prováděcí  vyhlášky k silničnímu provozu.    

 ( Zkopírovat číslo zákona a vložit do vyhledávače )

.

Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel 

.

Zákon č. 247/2000 Sb. -  Provoz autoškol   

 

Pravidla provozu

 

 Zákon č. 361/2000 Sb. – pravidla provozu, řidičská oprávnění

 Zákon č. 13/1997 Sb.  zákon o pozemních komunikacích

  

Dopravní značky

 

 Přehled všech dopravních značek, vyobrazení, význam, užití v praxi, …

 

 Vyhláška č. 30/2001 Sb. – úplné znění právního předpisu

 

 Podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích

.

 Vyhláška č. 302/2001 Sb. -  o technických prohlídkách a měření emisí vozidel

 

 Zákon č. 56/2001 Sb. – kategorie vozidel, technické prohlídky atd.

 

 Vyhláška č. 341/2002 Sb. – pneumatiky, povinná výbava, lékárnička atd.

 

 Vyhláška č. 243/2001 Sb. – technický průkaz vozidla, registrační značky atd.

 

 Vyhláška č. 355/2006 Sb. – historická a sportovní vozidla

 

 Zákon č. 311/2006 Sb. – pohonné hmoty u čerpacích stanic

 

 Související předpisy

 

 Zákon č. 168/1999 Sb. – pojištění odpovědnosti za provoz vozidla…

 

 Zákon č. 13/1997 Sb. – rozdělení pozemních komunikací, zpoplatnění atd.

 

 Zákon č. 111/1994 Sb. – silniční doprava za účelem podnikání

  

Další předpisy

.

 Zákon č. 185/2001 Sb. – Zákon o odpadech - ekologická daň - dotace

 

 Vyhláška č. 277/2004 Sb. – zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel

 

 Vyhláška č. 31/2001 Sb. – řidičské průkazy, registr řidičů atd.

 

 Zákon č. 247/2000 Sb. – provádění výuky v autoškolách, školení řidičů atd.

 

 Vyhláška č. 167/2002 Sb. – podrobnosti o výuce a výcviku v autoškolách

 

 Vyhláška č. 156/2008 Sb. – profesní způsobilost řidičů…

 

 Nařízení vlády č. 168/2002 Sb. – pracovní postupy při dopravě…

 

 Nařízení vlády č. 589/2006 Sb. – pracovní doba pracovníků v dopravě

 

 _________________________________________________________________________________________________________        

                                                                                                    

                                                                                                                         

katalog TopLinks.cz